วันพุธ, 06 กรกฎาคม 2559 10:46

สาขาพัฒนาชุมชน เปิดเวทีชาวบ้าน ส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนหมู่บ้านภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
กองทุนหมู่บ้านภูเก็ต
 
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาการพัฒนาชุมชน หัวข้อ ทิศทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนใน จ.ภูเก็ต โดยมี ดร.ปรีดี โชติช่วง อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล ประธานสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ตลอดจน นักศึกษาภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์) และตัวแทนจากกองทุนหมู่บ้านใน จ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket villagefund portal1
 
phuket villagefund portal4
 
นางสาวพวงแก้ว อักษรสวัสดิ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดสัมมนา กล่าวว่า "การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อศึกษาทิศทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนใน จ.ภูเก็ต รวมทั้งดำเนินการรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ และแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำหรับข้อมูลที่ได้รับจากการอภิปรายจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้กับนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาชุมชน ใช้ศึกษาแนวคิดและแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบาย และปฏิบัติ นำเสนอต่อสาธารณชน รวมถึงหน่วยงานส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน ด้วยความมุ่งหวังว่าชุมชนจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก กองทุนหมู่บ้านราไวย์ บ้านเก็ตโฮ่ และบางเทา ร่วมอภิปราย และบอกเล่ากรณีศึกษาต่างๆ ในนามของ ม.ราชภัฏภูเก็ต มุ่งหวังว่าจะเป็นองค์กรที่จะช่วยผลักดันการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการพึ่งพาตนเองของชุมชนให้สำเร็จและเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง”  
 
phuket villagefund portal2
 
กองทุนหมู่บ้านภูเก็ต
 
phuket villagefund portal5
 
phuket villagefund portal6
 
phuket villagefund portal7
 
phuket villagefund portal8
 
phuket villagefund portal9
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1504 times