วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 09:51

"อ่านอย่างผู้นำ" ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมวงเสวนา Read to Lead

Written by
Rate this item
(1 Vote)

phuket wittayalai school jun 2018 1

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.อมรรัตน นาคะโร อ.ปิยะกานต์ หนูประกอบ จากสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ดร.อดุล นาคะโร ร่วมกิจกรรม Read to Lead อ่านอย่างผู้นำ ณ ห้องประชุม โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในการนี้ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยได้เสวนาหัวข้อ "การอ่านเพื่อการพัฒนา" ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอ่าน ดร.ณัชร สยามวาลา นักเขียนอิสระ บรรณารักษ์ และคณะผู้บริหาร ครูบรรณารักษ์โรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตกว่า 50 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะด้านการอ่าน ร่วมสร้างและหนุนเสริมให้เกิดเครือข่ายรักการอ่านในสังคมภูเก็ตต่อไป อีกทั้งในกิจกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้รับมอบหนังสือ Read to Lead จาก นายถาวรรัตน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 

35849016 1741177752642771 4253982141081190400 n

phuket wittayalai school jun 2018 2

phuket wittayalai school jun 2018 3

phuket wittayalai school jun 2018 4

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7621 1959

Read 1040 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 21 มิถุนายน 2561 13:50