วันอังคาร, 21 มิถุนายน 2559 13:47

วจก.จัดคอร์ส “เรียนรู้ชีวิตผ่านโยคะ” ปรับสมดุลสุขภาพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket yoga
 
ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2559 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้ชีวิตผ่านโยคะ” มี ผศ.นพดล จันระวัง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย บุคลากรสายวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระพงษ์ ไกรวิทย์ และ นางสาวจิรวรรณ ตั้งจิตเมธี อาจารย์โยคะและอาจารย์พิเศษ จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นวิทยากรอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติโยคะขั้นพื้นฐาน 
 
phuket yoga 1
 
ผศ.นพดล จันระวัง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมโยคะให้กับคณาจารย์ ว่า “บุคลากรในสายวิชาการมีภารกิจทั้งการสอน การผลิตงานวิชาการ และงานบริหารจัดการ ซึ่งเป็นภาระงานที่หนัก อาจก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพใจ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการ จึงเลือกศาสตร์โยคะ มาฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้หลักการทางทฤษฎีและฝึกโยคะภาคปฏิบัติ เช่น การจัดโครงสร้างร่างกายให้สมดุล (Centering) การหายใจขั้นพื้นฐาน การฝึกโยคะองค์รวม (การเกร็ง-คลายกล้ามเนื้อ อาสนะ ทำสมาธิ) และการเรียนรู้ธาตุเจ้าเรือนเพื่อดูแลสุขภาพกาย-จิต ของตนเองได้ นอกจากนั้นกิจกรรมการอบรม ยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้เข้าอบรม เพื่อความสมดุลและสอดคล้องกลมกลืนในการดำเนินชีวิตและการทำงาน รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการฝึกฝนโยคะ ตลอดจนสามารถนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ด้วยตนเอง” คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าว
 
phuket yoga 2
 
phuket yoga 3
 
phuket yoga 4
 
phuket yoga 5
 
phuket yoga 6
 
phuket yoga 7
 
phuket yoga 9
 
phuket yoga 10
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959 
Read 1591 times