วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:53

PKRU Young Designer ระดมไอเดีย รีดีไซน์ “บาติกภูเก็ต”

Written by
Rate this item
(4 votes)
phuket young designer 1
 
ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเยาวชนนักออกแบบ เพื่อพัฒนางานสร้างสรรค์ของท้องถิ่น (PKRU Young Designer)” โดยมี นายดิสัน แหล่ทองคำ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นายสุเมธ พันธ์แก้ว ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแห่ง Classic Model (วิทยากร) กลุ่มแม่บ้าน ตลอดจนนักศึกษาจากสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ และสาขาวิชาศิลปกรรม เข้าร่วม ณ ห้อง 1332 อาคารเพชรภูมิภัฏ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket young designer 2
 
phuket young designer 4
 
phuket young designer 3
 
สำหรับการจัดอบรม PKRU Young Designer ในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมหาวิทยาลัย ได้อบรมการออกแบบและการสร้างต้นแบบ (Pattern) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติกให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนต่างๆ ของ จ.ภูเก็ต ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในการยกระดับผ้าบาติกด้วย Pattern ที่ทันสมัยและสอดรับกับกระแสแฟชั่นในปัจจุบัน จำเป็นต้องใช้พลังสร้างสรรค์จากคนรุ่นใหม่ที่มีไฟและไอเดียเฉพาะตัว จึงเลือกนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ และศิลปกรรม ที่มีความพร้อมและความปรารถนาในการครีเอทผลงาน ร่วมอบรมกับชาวบ้าน 
 
ทั้งนี้มหาวิทยาลัย มุ่งหวังว่าจะมีส่วนสำคัญในการช่วยสลัดภาพจำแบบเก่าของลวดลายผ้าบาติกภูเก็ต ซึ่งในปัจจุบันมีลวดลายซ้ำๆ กัน จนไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเช่นในอดีต จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบ Pattern เพื่อให้ผ้าบาติกอยู่ต่อไป และยกระดับคุณภาพในการออกแบบให้มีความเป็นสากล มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร และตรงกับรสนิยมของผู้สวมใส่ (Re-Design) ดังนั้นการร่วมมือกันระหว่าง คนรุ่นใหม่ และชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของภูมิปัญญา จึงเป็นการร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานอย่างลงตัว ซึ่งจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง อีกทั้งรักษาชื่อเสียง และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ นำไปสู่เป้าหมายในการสร้างผ้าบาติกภูเก็ตให้มีที่ยืนบนเวทีแฟชั่นระดับนานาชาติให้สำเร็จได้
 
phuket young designer 5
 
phuket young designer 6
 
phuket young designer 7
 
phuket young designer 8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1677 times