วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560 14:31

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัด “ค่ายปั้นนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Young Astronomers 1

ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัด "ค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์" แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ธวัชชัย จันทร์ทอง ประธานสาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมด้วยผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ดร.ณัฏฐพงศ์ ถือดำ และอาจารย์วีรวัฒน์ อินทรทัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และเวิร์คชอป ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การดูดาวเบื้องต้นและการเตรียมตัวสำหรับดูดาว รู้จัก ลม ฟ้า อากาศ และก้อนเมฆทรงกลม ท้องฟ้าและระบบพิกัดท้องฟ้า การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริง ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 

Young Astronomers 2

Young Astronomers 3

Young Astronomers 4

Young Astronomers 6

Young Astronomers 7

Young Astronomers 8

Young Astronomers 14

Young Astronomers 15

Young Astronomers 9

Young Astronomers 10

Young Astronomers 11

Young Astronomers 12

Young Astronomers 13

ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959

Read 1307 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 09 กุมภาพันธ์ 2560 14:53