วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560 13:39

ราชภัฏภูเก็ต ประชุมวิชาการ “ฟิสิกส์-วิทย์ฯทั่วไป” เขตภาคใต้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
physics gen sci rajabhat university 1
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ “ฟิสิกส์ – วิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 17” กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.วิภาวรรณ บัวทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา จาก ม.ราชภัฏทั่วภาคใต้ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
physics gen sci rajabhat university 2
 
physics gen sci rajabhat university 3
 
สำหรับการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.ราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของผลงานทางวิชาการของนักศึกษา และเปิดเวทีให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และภูเก็ต ทั้งนี้ในการอบรมได้รับเกียรติจาก ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "Bioinspiration and Biomimetics as Tools for Healthcare Innovations Design" เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านการพัฒนาทักษะการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษา  
 
physics gen sci rajabhat university 4
 
physics gen sci rajabhat university 5
 
physics gen sci rajabhat university 6
 
physics gen sci rajabhat university 7
 
physics gen sci rajabhat university 8
 
physics gen sci rajabhat university 9
 
physics gen sci rajabhat university 10 
physics gen sci rajabhat university 11
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 2279 times Last modified on วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560 14:14