วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 13:20

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ ขุมน้ำคณะเทคโนโลยีการเกษตร

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru 12 jun 2019 1

ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต และสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ ขุมน้ำคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นายปัญญา ใจสมุทร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ร่วมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ในรัชกาลที่ 9) เพื่อการชะล้างหน้าดิน และพังทลายของดิน และเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อม ของรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายวิชาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

pkru 12 jun 2019 2

pkru 12 jun 2019 3

pkru 12 jun 2019 4

pkru 12 jun 2019 5

pkru 12 jun 2019 6

pkru 12 jun 2019 7

Read 334 times Last modified on วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2562 13:40