วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 15:11

สนอ. ผลักดันบุคลากรสายสนับสนุน ใช้ความเชี่ยวชาญเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน อบรมการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น “หลักสูตรการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสนับสนุน” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วย บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้มี รศ. สุรชัย ขวัญเมือง นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
 
2
 
3
 
4
 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง กล่าวว่า “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร นับว่าเป็นการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างสมรรถนะให้แก่คนทำงาน อีกทั้งเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในระยะยาวขององค์กร ซึ่งการพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนั้น จำเป็นต้องกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน มีการประเมินคุณค่าของตำแหน่งงาน ขอบข่ายของภาระความรับผิดชอบงานประจำ และการวางแผนพัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ และการวิเคราะห์-ประเมินค่างานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้น อีกทั้งยังสามารถช่วยยกระดับรูปแบบการทำงานของสายสนับสนุนให้มีทิศทางที่ชัดเจน ตรงเป้า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวและพร้อมผลักดัน สนับสนุนให้บุคลากรคุณภาพเหล่านี้ประสบความสำเร็จในสายงานและช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป” รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าว 
 
5
 
6
 
DSCF1948
 
DSCF1952
 
DSCF1954
 
DSCF1960
 
DSCF1961
 
DSCF1962
 
DSCF1963
 
DSCF1965
 
DSCF1966
 
DSCF1968
 
DSCF1969
 
DSCF1970
 
DSCF1972
Read 460 times