วันพฤหัสบดี, 13 กันยายน 2561 14:40

ม.ราชภัฏภูเก็ต MOU Green University สนับสนุนนักศึกษาร่วมกิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Written by
Rate this item
(1 Vote)
green youth sep 2018 1
 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จ.ปทุมธานี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัย 27 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อใช้กลไกการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) โดยที่ผ่านมา ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาผ่านชมรมผู้พิทักษ์สีเขียว ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และพฤติกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยนอกจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว นักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน (Green Youth) เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาชมรมด้านการอนุรักษ์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ อีกด้วย
 
green youth sep 2018 2
 
green youth sep 2018 3
 
green youth sep 2018 4
 
green youth sep 2018 5
 
green youth sep 2018 6
 
green youth sep 2018 7
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7652 3094-7
Read 1254 times