วันอังคาร, 17 กันยายน 2562 13:54

เทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทย์ฯ ร่วมมือสามประสาน (Triplex Helix Model) เสริมศักยภาพบัณฑิตพร้อมทำงาน

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 14 sep 2019 1
 
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม อาคารสหวิทยาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อาจารย์ภูริทรัพย์ เดชพิพัฒน์ประชา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ ตลอดทั้ง คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับมอบเครื่องมือ “ตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพทางไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ” เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอน ฝึกทักษะปฏิบัติการและเพื่อการวิจัยในสถานประกอบการภาคการบริการในงานวิศวกรรมของโรงแรม จากนายตรีภพ เปาจีน ประธานชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จ.ภูเก็ต (The Phuket Chief Engineer Club) 
 
pkru 14 sep 2019 2
 
pkru 14 sep 2019 3
 
สำหรับความร่วมมือดังกล่าวเป็นการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายหลังมหาวิทยาลัยและชมรมวิศวกรรมได้ลงนามความร่วมมือเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อขับเคลื่อน “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน (Work-Integrated Learning: WIL)” สร้างบัณฑิตในรูปแบบสหกิจศึกษา 100% ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ กำลังดำเนินงานขับเคลื่อนความร่วมมือแบบ Triple Helix (ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา) และพัฒนาไปสู่ Quintuple Helix (ภาครัฐ-ภาคเอกชน-สถาบันการศึกษา-สังคม-สิ่งแวดล้อม) กับผู้ใช้บัณฑิตในสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ โดยวางแผนพัฒนาและให้บริการหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ที่กำลังดำเนินงานปรับปรุง ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นหลักสูตรหนึ่งที่โดดเด่นในรูปแบบการจัดการศึกษาแนวใหม่ที่นักศึกษาได้รับการเสนอเข้าทำงานก่อนจบการศึกษา 
 
pkru 14 sep 2019 4
 
pkru 14 sep 2019 5
Read 943 times Last modified on วันอังคาร, 17 กันยายน 2562 14:52