วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 15:48

การสื่อสารสร้างความร่วมมือ พัฒนางานบริการและสายสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารอย่างสันติ” หลักสูตร การสื่อสารสร้างความร่วมมือ (Collaborative Communication) โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย บุคลากร เข้าอบรม ณ โรงแรมในทอน บุรี บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ในการนี้มี นส.วริสรา มีภาษณี และ นส.พรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย ผู้เชี่ยวชาญการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการสื่อสารสัมพันธ์ เป็นวิทยากร 
 
สำหรับการเวิร์คชอปดังกล่าว งานการเจ้าหน้าที่ฯ จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน ผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้คณะวิทยากรได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารในหลากหลายแง่มุม ได้แก่ กิจกรรมความเข้าใจเรื่องการทำงานของอารมณ์และเทคนิคการดูแลสภาวะอารมณ์ / ความต้องการหัวใจหลักของการสื่อสาร / แบบฝึกการนำ Emphaty ไปใช้ / บุคลิกภาพ 4 แบบ ที่มีผลต่อการสื่อสาร / ทักษะการสังเกตเพื่อสร้างความชัดเจนในการสื่อสาร / การ Feedback อย่างได้ผล เป็นต้น 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
Read 403 times Last modified on วันพุธ, 19 มิถุนายน 2562 16:07