วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 09:50

ราชภัฏภูเก็ต จัด “ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ประจำปี 62”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 20 jun 2019 5 1
 
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัด “ราชภัฏรวมใจศรัทธา น้อมวันทาบูชาครู ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และนักศึกษาแลกเปลี่ยนประเทศอินเดีย เข้าร่วม สำหรับกิจกรรมไหว้ครูดังกล่าวประกอบด้วย การกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและบทบูชาครูโดยตัวแทนนักศึกษา ผู้นำศึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มอบพานดอกไม้-ธูปเทียนและดอกไม้มอบแด่ครูบาอาจารย์ ประธานในพิธีเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษา และพิธีมอบรางวัลการประกวดพานดอกไม้-ธูปเทียน 
 
pkru 20 jun 2019 5 2
 
pkru 20 jun 2019 5 3
 
ผศ.ดร.นพดล จันระวัง ประธานในพิธีกล่าวว่า “วันนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตได้จัดพานดอกไม้ ประกอบด้วยธูปเทียน ข้าวตอก ดอกไม้ ทั้งพวงมาลัยอันสวยงามประณีต มากราบไหว้ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณต่อการจัดการศึกษา ซึ่งพิธีการไหว้ครูในวันนี้นับเป็นพิธีกรรมอันมีคุณค่าและมีความหมาย ทุกถ้อยคำและการกระทำที่แสดงถึงความกตัญญู ความเคารพบูชาของนักศึกษาที่มีต่อคณาจารย์ ล้วนมีความศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นมงคล มีความงดงามในฐานะเป็นครูคนหนึ่งจึงขอเป็นตัวแทนคณาจารย์ทุกท่านขอให้นักศึกษาตั้งใจมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ขวนขวายหาความรู้เอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเองอย่างเต็มที่ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับตนเอง เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนมีหน้าที่การงานที่มีคุณค่าต่อตนเองและสังคม และเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม เป็นผู้ที่สู้งานและจิตอาสา ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย” ประธานในพิธีกล่าว
 
pkru 20 jun 2019 5 4
 
pkru 20 jun 2019 5 5
 
pkru 20 jun 2019 5 6
 
pkru 20 jun 2019 5 7
 
pkru 20 jun 2019 5 8
 
pkru 20 jun 2019 5 9
 
pkru 20 jun 2019 5 10
 
pkru 20 jun 2019 5 11
 
pkru 20 jun 2019 5 12
 
pkru 20 jun 2019 5 13
 
pkru 20 jun 2019 5 14
 
pkru 20 jun 2019 5 15
 
pkru 20 jun 2019 5 17
 
pkru 20 jun 2019 5 18
 
pkru 20 jun 2019 5 19
 
pkru 20 jun 2019 5 16
 
pkru 20 jun 2019 5 17
 
pkru 20 jun 2019 5 18
 
pkru 20 jun 2019 5 20
 
pkru 20 jun 2019 5 21
 
pkru 20 jun 2019 5 22
 
pkru 20 jun 2019 5 23
 
pkru 20 jun 2019 5 24
 
pkru 20 jun 2019 5 25
 
pkru 20 jun 2019 5 26
 
pkru 20 jun 2019 5 27
 
pkru 20 jun 2019 5 28
 
pkru 20 jun 2019 5 29
 
pkru 20 jun 2019 5 30
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 405 times Last modified on วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 12:29