วันพฤหัสบดี, 21 มีนาคม 2562 14:52

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมท้องถิ่นขับเคลื่อนแผนแม่บทกองทุนหมู่บ้าน

Written by
Rate this item
(1 Vote)

image1 4

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมพิงกัน โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “อนาคตกองทุนหมู่บ้านร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” โดยมี นายวีระชัย สง่าหวัง หัวหน้าสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดย ดร.อนุศรา. สาวังชัย ประธานสาขาบริหารธุรกิจและ อาจารย์พิภพ สมเวที ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วยประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลทุกตำบล จำนวน 48 ตำบล สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแผนแม่บทฯ สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

image2 4

image3 2

image4 1

image5 3

image6 2

Read 486 times