วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 10:31

เปิดตลาดอินเดีย PKRU ร่วมมือเครือข่ายนำนักศึกษาเอเชียใต้เรียนรู้การโรงแรม

Written by
Rate this item
(0 votes)
indian student in phuket may 2019 1
 
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการฝึกอบรมและฝึกงานงานนักศึกษานานาชาติด้านการโรงแรม หรือ International Students for Hospitality Internship Program โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ในการนี้มี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ฝ่ายกิจการพิเศษ นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ผู้บริหาร Chira Academy และนางชญานิศา คานิยอร์ จากบริษัท จี บีซี โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนส์ จำกัด ร่วมลงนาม โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
indian student in phuket may 2019 2
 
indian student in phuket may 2019 3
 
สำหรับความร่วมมือจากทั้ง 4 องค์กรในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อนำนักศึกษาจากประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรม และฝึกงานด้านการโรงแรมในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายที่มีความพร้อมในการดำเนินงาน ซึ่งในส่วนของ ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้วางแผนในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นและฝึกงานด้านการโรงแรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของกลุ่มนักศึกษาอินเดียและเอเชียใต้กับนักศึกษาไทย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการศึกษา และตลาดด้านการศึกษาการโรงแรมของประเทศไทยให้มีคุณภาพระดับสากล รวมถึงการพัฒนาตลาดการศึกษาด้านการโรงแรมให้เชื่อมโยงกับตลาดการท่องเที่ยวในอันดามัน และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของประเทศอินเดียและเอเชียใต้ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วใน จ.ภูเก็ต 
 
indian student in phuket may 2019 4
 
indian student in phuket may 2019 5
 
indian student in phuket may 2019 6
 
indian student in phuket may 2019 7
 
indian student in phuket may 2019 8
 
indian student in phuket may 2019 9
 
indian student in phuket may 2019 10
 
indian student in phuket may 2019 11
 
indian student in phuket may 2019 12
 
indian student in phuket may 2019 13
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 323 times Last modified on วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2562 10:52