วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2562 11:57

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานแถลงข่าวงาน “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 21 may 2019 2 1
 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานแถลงข่าว “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา” โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ร่วมด้วยดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ นายวิโรจน์ คงสำราญ  เลขานุการคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฎภูเก็ต ตลอดจนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม
 
pkru 21 may 2019 2 2
 
pkru 21 may 2019 2 3
 
สำหรับการแถลงข่าวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา” ในวันเสาร์ที่  22 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เพื่อจัดหาทุนสำหรับการศึกษา และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สร้างบุญ สร้างกุศล และร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม เป็นที่เคารพ เลื่อมใส ศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน ได้แก่ พระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 อ.เมือง จ.พังงา รองประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชสิริมุนี เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต วัดท่าเรือ จ.ภูเก็ต รองประธานฝ่ายสงฆ์ และพระใบฎีกาปิยะ อตฺถยุตโต รักษาการเจ้าอาวาสวัดบางเสียด อ.เมือง จ.พังงา แสดงปาฐกถาธรรม สำหรับฝ่ายฆราวาส ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส และนายเรวัต อารีรอบ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รองประธานฝ่ายฆราวาส
 
pkru 21 may 2019 2 4
 
pkru 21 may 2019 2 5
 
โดยคณะผู้ดำเนินงานทั้ง 3 ฝ่าย ขอเรียนเชิญท่านสาธุชน หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญมหากุศลทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ตามกำลังศรัทธา โดยสามารถบริจาคผ่าน บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา”  เลขบัญชี 377–0-39838–6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศรัณยา โทร 08 9677 9977 และคุณหทัยชนก โทร 08 0529 8357
 
pkru 21 may 2019 2 6
 
pkru 21 may 2019 2 7
 
pkru 21 may 2019 2 8
 
pkru 21 may 2019 2 9
 
pkru 21 may 2019 2 10
 
pkru 21 may 2019 2 11
 
pkru 21 may 2019 2 12
 
pkru 21 may 2019 2 13
 
pkru 21 may 2019 2 14
 
pkru 21 may 2019 2 15
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 585 times