วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 10:04

นศ.เกษตรท่องเที่ยว รับรางวัลแข่งขันรีดเต้านมเทียม

Written by
Rate this item
(2 votes)

0B4A3030

ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรวุฒิ อินแก้วศรี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันรีดเต้านมเทียม ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพทางด้านการเกษตร เครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ประเภทกีฬาทักษะทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ม.ราชภัฏสงขลา ซึ่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดงานด้านเกษตร

0B4A3429

0B4A3433

Read 1228 times