วันจันทร์, 25 มีนาคม 2562 11:48

ศูนย์วัฒน์ฯ อบรม "สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ"

Written by
Rate this item
(1 Vote)

thai herb mar 2019 1

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สำนักศิปละและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สมุนไพร ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ" โดยมี ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร และประชาชน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. พท. กานดา แจ่มจำรัส และ คุณชุติมันต์ ชื่นบุตร เป็นวิทยาบรรยายให้ความรู้ และสาธิต "การทำน้ำมันนวดสมุนไพรและยาดมสมุนไพรสูตรต่างๆ" สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการให้กับประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถนำองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำองค์ความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการรักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในด้านการดูแลสุขภาพด้วยตนเองได้ จากการผลิตยาจากสมุนไพรในครัวเรือน รวมถึงเทคนิคในการดูแลสุขภาพองค์รวมตามแบบฉบับแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้ประชาชนในท้องถิ่นอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดให้มีมาตรฐานที่ดีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางต่อไป

thai herb mar 2019 2

thai herb mar 2019 3

thai herb mar 2019 4

thai herb mar 2019 5

thai herb mar 2019 6

thai herb mar 2019 7

thai herb mar 2019 8

thai herb mar 2019 9

thai herb mar 2019 10

thai herb mar 2019 11

thai herb mar 2019 12

thai herb mar 2019 13

thai herb mar 2019 14

Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 454 times