วันศุกร์, 22 มีนาคม 2562 13:19

สนอ.ต้อนรับ ม.มหาสารคาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการเงินฯ - งานพัสดุฯ

Written by
Rate this item
(1 Vote)

president office 22 mar 2019 1

president office 22 mar 2019 2

president office 22 mar 2019 3

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผศ.ดร. ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นางทิพาภรณ์ พรภิรมย์ รักษาการผู้อำนวยการ สนง.อธิการบดี นางรัตนา จันทร์จะนะ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วย บุคลากร ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ คณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานหน่วยงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้แก่ งานการเงิน บัญชี และรายได้ และงานพัสดุและทรัพย์สิน ในการนี้ทั้งสองหน่วยงานได้มีการเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหน่วยงาน การจัดทำบัญชีตามหลักการและนโยบายที่กำหนด เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร อันก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการทำงานที่ดี

president office 22 mar 2019 4

president office 22 mar 2019 5

president office 22 mar 2019 6

president office 22 mar 2019 7

president office 22 mar 2019 8

president office 22 mar 2019 9

president office 22 mar 2019 10

president office 22 mar 2019 11

president office 22 mar 2019 12

president office 22 mar 2019 13

president office 22 mar 2019 14

president office 22 mar 2019 15

president office 22 mar 2019 16

president office 22 mar 2019 17

Read 384 times

Related items