วันพุธ, 23 พฤศจิกายน 2559 08:29

ชาวแคแสดทำดีด้วยกาย-วาจา-ใจ รวมพลังแห่งความภักดี

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรัฐบาลกำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมี ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
pkru1
 
pkru2
 
สำหรับการจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีในครั้งนี้ มีการจัด 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรม “ทำดีด้วยวาจา” ซึ่งเป็นการร่วมร้องเพลงชาติไทย พร้อมกล่าวคำปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ 2. กิจกรรม “ทำดีด้วยใจ” ซึ่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยพร้อมใจร่วมทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ และ 3. กิจกรรม “ทำดีด้วยกาย” โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning) ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยทั้ง 3 กิจกรรมที่ได้ร่วมจัดพิธี เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
pkru3
 
pkru4
 
pkru5
 
pkru6
 
pkru7
 
pkru8
 
pkru9
 
pkru10
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 076 211 959
Read 1224 times