วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 08:45

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุน พร้อมให้การสนับสนุนเรียนต่อระดับสูง

Written by
Rate this item
(1 Vote)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมมุกอันดามัน อาคารกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ นางธิดา ศรีไพพรรณ์ รองประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมและติดตามผลการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้ได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ 
 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
นางธิดา ศรีไพพรรณ์ กล่าวว่า “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษาผู้ได้รับทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงพัฒนาการในด้านการศึกษา สุขภาพ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ตลอดจนหากมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ มูลนิธิฯ พร้อมให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้มูลนิธิฯ ได้แจ้งให้กับนักศึกษาทุนพระราชทานทุกคนทราบว่า หากมีความต้องการศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มูลนิธิฯ พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพียงคาดหวังว่าจะให้นักศึกษาทำคุณประโยชน์และเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต” รองประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กล่าว
 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ด้าน นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้ให้ความอนุเคราะห์หลายภาคส่วน มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่านักศึกษาต้องตระหนักถึงคุณค่าของเงินที่ได้รับ บำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ส่วนร่วมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมภายนอก การเก็บสะสมเป็นชั่วโมงกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเชื่อว่าจะเป็นการบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นคนมีคุณธรรม สู้งาน จิตอาสา และสามารถเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นต่อไป” 
 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 
ข่าว น.ส.นธเซีย โปฏกรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 924 times Last modified on วันเสาร์, 22 กันยายน 2561 11:39