วันศุกร์, 23 สิงหาคม 2562 14:16

คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ฯบริการวิชาการ “การทำเครื่องสำอางจากกระเจี๊ยบเขียว”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 23 aug 2019 1 1
 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก จ.ภูเก็ต คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเครื่องสำอางจากกระเจี๊ยบเขียว” โดยมี อ.กิตติศักดิ์ จิตเกื้อ ดร.อนิตทยา กังแฮ และ อ.อนันต์ สันติอมรทัต และคณาจารย์จากคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการ การทำเครื่องสำอางเซรั่ม แชมพู และโลชั่นบำรุงผิวจากกระเจี๊ยบเขียว แก่กลุ่มชาวบ้าน ผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
pkru 23 aug 2019 1 2
 
pkru 23 aug 2019 1 3 
 
ดร.อนิตทยา กังแฮ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “ทางคลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เข้ามาศึกษาและทำการวิจัยกระเจี๊ยบเขียว ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านม่าหนิก จ.ภูเก็ต ซึ่งพบว่า คุณสมบัติกระเจี๊ยบเขียวของที่นี่มีสารต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับการทำเครื่องสำอาง ดังนั้นในวันนี้ทางคลินิกเทคโนโลยีได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเครื่องสำอางจากกระเจี๊ยบเขียว” โดยมี ดร.นภัตสร ดิษฐาวุฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับอาจารย์คลินิกเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมให้ความรู้ทางด้านกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง เช่น เซรั่ม แชมพู และโลชั่นบำรุงผิวจากกระเจี๊ยบเขียว ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนผสม และสารต่างๆ โดยแต่ละส่วนผสมจะมีความสำคัญอย่างไร และต้องใช้ส่วนผสมปริมาณเท่าไหร่ เพื่อที่จะให้ชุมชนสามารถผลิตและพึ่งตนเองได้และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของชุมชนต่อไปในอนาคต” ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าว
 
pkru 23 aug 2019 1 4
 
pkru 23 aug 2019 1 5
 
pkru 23 aug 2019 1 6
 
pkru 23 aug 2019 1 7
 
pkru 23 aug 2019 1 8
 
pkru 23 aug 2019 1 9
 
pkru 23 aug 2019 1 10
 
pkru 23 aug 2019 1 11
 
pkru 23 aug 2019 1 12
Read 417 times