วันจันทร์, 26 สิงหาคม 2562 16:29

PKRU เดินหน้าเครือข่ายวิชาการนานาชาติ MOU มหาวิทยาลัยชั้นนำ Sarawak, Malaysia

Written by
Rate this item
(0 votes)
pkru 26 aug 2019 0
 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.อนุศรา สาวังชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา เดินทางเยือนเมือง Kota Samarahan, Sarawak, Malaysia เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระดับนานาชาติ โดยคณะจาก PKRU ได้เดินทางเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมปรึกษาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาอาจารย์ นักศึกษา และงานวิจัยร่วมกัน กับ Faculty of Economics and Business, Universiti Malaysia Sarawak ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างนำโดย Assoc.Prof. Michael Tinggi, Dean of Faculty of Economics and Business และ Dr.Jerome Kueh Swee Hui,Universiti Malaysia Sarawak  
 
นอกจากนั้นได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัย University Teknologi Mara (UITM), Kota Samarahan,Sarawak โดยมี Professor Dato Dr.Jamil Hj Hamali,Rector / Assoc.Prof.Dr.Firdaus Abdullah Deputy Rector และผู้บริหารจาก PKRU ซึ่งภายหลังจากการลงนาม ทั้งสองมหาวิทยาลัยจะดำเนินการส่งนักศึกษาเข้าแลกเปลี่ยนในเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 คน เพื่อสร้างทักษะด้านภาษา และประสบการณ์ในการศึกษาระดับนานาชาติต่อไป
 
pkru 26 aug 2019 1
 
pkru 26 aug 2019 2
 
pkru 26 aug 2019 2
 
pkru 26 aug 2019 3
Read 666 times