วันพฤหัสบดี, 31 มกราคม 2562 10:13

สำรวจพื้นที่ป่าและพรรณไม้พื้นถิ่นภายในรั้ว ม.ราชภัฏภูเก็ต

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru 28 jan 2019 1

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ทีมงานศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กสิกรรมธรรมชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ “พรรณไม้อันดามัน” และสำรวจพื้นที่ป่าและพรรณไม้พื้นถิ่นภายในมหาวิทยาลัย โดย รศ.สมชาย สกุลทัพ อดีตรองอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มี คณาจารย์ ประชาชน และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมข้อมูลเพื่อการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กสิกรรมธรรมชาติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ทั้งนี้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมีความอุดมสมบูรณ์และมีพรรณไม้นานาชนิดที่ควรเก็บรักษาไว้ ดังนั้นการสำรวจพื้นที่ป่าโดยผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถออกแบบและบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็นการให้ความรู้เรื่องพรรณไม้แก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

pkru 28 jan 2019 2

pkru 28 jan 2019 3

pkru 28 jan 2019 4

pkru 28 jan 2019 5

pkru 28 jan 2019 6

pkru 28 jan 2019 7

pkru 28 jan 2019 8

pkru 28 jan 2019 9

pkru 28 jan 2019 10

pkru 28 jan 2019 11

pkru 28 jan 2019 12

pkru 28 jan 2019 13

pkru 28 jan 2019 14

pkru 28 jan 2019 15

Read 616 times Last modified on วันจันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2562 13:43