วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562 10:26

อธิการบดี ม.ราชภัฏภเก็ต ต้อนรับ รัฐมนตรีอุดมศึกษาฯ

Written by
Rate this item
(2 votes)

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรองปะการัง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEAL) Summit 2019 เพื่อสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในหมู่เยาวชนอาเซียน ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน บีช รีสอร์ท ภูเก็ต ในการนี้ผู้บริหารจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้ร่วมพูดคุยนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนรับคำแนะนำจากรัฐมนตรีที่มุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นกลไกช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของภูมิภาคอันดามัน

Read 514 times