วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562 15:13

อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ส่งนักเรียนลัดฟ้าเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม สิงค์โปร์-มาเลเซีย

Written by
Rate this item
(1 Vote)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เข้าพบคณะนักเรียนในโอกาสที่เดินทางจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม English and Traveling Camp #Adventure in Heritage World ณ ประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน (LMCA) จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังจุดประกายการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ สร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะผ่านกิจกรรมเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัย UUM หรือ University Utara Malaysia และกิจกรรมผ่านการเดินทางตามเมืองต่างๆ ได้แก่ ปีนัง จอร์จทาวน์ กัวป์ลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา สิงค์โปร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสนับสนุนการบริการทางการศึกษาที่จะพาผู้เรียนไปเปิดประสบการณ์และใช้ชีวิตยังประเทศสิงโปร์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้ชีวิตในต่างแดน และเป็นการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง

Read 854 times