วันศุกร์, 31 สิงหาคม 2561 16:04

สวก.ราชภัฏภูเก็ต ปรับกลยุทธ์การสรรหานักศึกษา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 31 aug 2018 1
 
ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวก.) ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรรหานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์ ผู้อำนวยการ สวก. ตลอดจน ผู้บริหาร และบุคลากร จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วม ณ เซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 
 
pkru 31 aug 2018 2
 
pkru 31 aug 2018 3
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวถึงความสำคัญในการจัดประชุมดังกล่าว ว่า “จากสภาวการณ์ในปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาพบกับความท้าทายในการรับนักศึกษาให้ได้จำนวนตามเป้าหมายขององค์กร ด้วยตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจ จำนวนประชากร และการแข่งขันของสถาบันอุมดมศึกษาที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลให้จำนวนของนักศึกษาเข้าใหม่ของ ม.ราชภัฏภูเก็ต มีจำนวนลดน้อยลง สวก.เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการทำงานดังกล่าว จึงได้จัดประชุมระดมความคิดขึ้น ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติรายงานถึงรูปแบบและกฎเกณฑ์ในการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา ข้อมูลของนักศึกษาใหม่แบ่งตามกลุ่มจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และลงลึกไปถึงระดับโรงเรียนในเขตอันดามันซึ่งเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมากที่สุด รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในการทำตลาดและแนะแนวการศึกษาต่อของคณะต่างๆ ทั้งนี้จากการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันในการปรับรูปแบบการรับนักศึกษาใหม่ให้เอื้อประโยชน์ต่อนักเรียนที่ประสงค์เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย ร่วมด้วยการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นรักษาฐานความนิยมของนักเรียนในกลุ่มเดิมที่นิยมเลือกมาเรียน ประกอบกับเพิ่มกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ใหม่ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนจัดสรรทุนการศึกษาและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้กับนักศึกษา ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ งานบริการ และหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อมุ่งหวังตอบสนองกลุ่มนักศึกษาให้ได้มากที่สุด”    
 
pkru 31 aug 2018 4
 
pkru 31 aug 2018 5
 
pkru 31 aug 2018 6
 
pkru 31 aug 2018 7
 
pkru 31 aug 2018 8
 
pkru 31 aug 2018 9
 
pkru 31 aug 2018 10
 
pkru 31 aug 2018 11
 
pkru 31 aug 2018 12
 
pkru 31 aug 2018 13
Read 696 times Last modified on วันอาทิตย์, 02 กันยายน 2561 12:01