วันศุกร์, 04 ตุลาคม 2562 13:43

“นายไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์” นักศึกษา รปศ. คณะมนุษย์ฯ รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์จากกระทรวงวัฒนธรรม

Written by
Rate this item
(2 votes)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ นายไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์ รองประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชน “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ทั้งนี้ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ จาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม 
 
สำหรับนักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชา รปศ. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมผ่านการจัดกิจกรรมทั้งภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รวมถึงกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น โดยใช้พลังของเครือข่ายเยาวชนและนักศึกษา จึงเป็นที่มาของการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโดยกระทรวงวัฒนธรรม
 
 
 
Read 1161 times