วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 12:51

ศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษย์ฯ เปิดแสดงประณีตศิลป์ “วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดการแสดงวิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม (นาฏยวิถี ลีลาทักษิณ) และละครเวที โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารย์อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง (ประธานการจัดโครงการ) ตลอดจน บุคลากรในแวดวงธุรกิจการจัดการแสดง นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมรับชมการแสดง ณ โรงละครนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏภูเก็ต สำหรับในปีนี้ได้มีการนำเสนอการแสดงที่ผ่านการศึกษา วิจัย และสร้างสรรค์โดยคณาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ การแสดงระบำจั่งซุ้ย / การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สารนิพนธ์ชุด นายหัวหญิง / คาบาเร่ต์ / ละครเวทีแก้วหน้าม้า เดอะมิวสิคัล / การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์สารนิพนธ์ กริชรามัน 
 
 
 
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมีจุดเด่นในด้านการนำเสนอศิลปวัฒนธรรม ทั้งในมิติของการจัดการแสดงที่ผ่านการศึกษาวิจัยโดยนักวิชาการ ที่ศึกษาและรังสรรค์ชุดการแสดงจากวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันดามัน ซึ่งนอกจากจะช่วยตอบสนองด้านสุนทรียะแก่ผู้ชมแล้ว ยังมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครและสามารถนำเสนอต่อเวทีการแสดงทุกระดับ เนื่องจากสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงมีคุณภาพทั้งผู้แสดง เครื่องแต่งกาย การออกแบบเรื่องราว ซึ่งที่ผ่านมามีการรังสรรค์อย่างประณีตจากผู้เชี่ยวชาญ และที่สำคัญคือมีพันธมิตรในภาครัฐ-เอกชน ที่สามารถดึงนักศึกษาเข้าสู่ตลาดงานได้ทันที รวมถึงสามารถเป็นผู้ประกอบการได้อีกด้วย กล่าวได้ว่าจากผลงานการแสดงวิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม สร้างความประทับใจ และเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้รับชมถึงคุณภาพระดับมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับตลอดระยะเวลาที่จัดการแสดงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่าศาสตร์ในแขนงวิชาการจัดการแสดงมีความชัดเจนในหลักสูตร เพราะเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น และผู้เรียนมีทักษะวิชาชีพเป็นที่ยอมรับ จึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบต่อไป”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read 1019 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 12:51