วันอาทิตย์, 07 เมษายน 2562 11:18

ผศ.ดร. รุ่งรัตน์ ทองสกุล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561”

Written by
Rate this item
(1 Vote)

P1019219

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแด่ ผูศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561” ทั้งนี้ได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

P1019238.1

55869425.1

Read 1175 times