วันศุกร์, 15 มีนาคม 2562 10:31

รปศ. ร่วมมือ กกต. ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส.

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru democracy mar 2019 1
 
pkru democracy mar 2019 2
 
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) โดยมี ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
pkru democracy mar 2019 3
 
pkru democracy mar 2019 4
 
pkru democracy mar 2019 5
 
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและประชาธิปไตย ได้แก่ การบรรยาย หัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง” โดย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต / การบรรยาย หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย : การตรวจสอบของภาคประชาชน” โดย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุตจิตประจำจังหวัดภูเก็ต / กิจกรรมสันทนาการ โดย Smart PA PKRU / กิจกรรมฐาน “สถานีเสริมสร้างประชาธิปไตย”  
 
นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กล่าวว่า “การเลือกตั้ง สส. ในครั้งนี้ นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงเป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้ง และเป็นกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา รปศ. ซึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครอง ได้นำความรู้อันเป็นประโยชน์ไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนและรณรงค์ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อันเป็นหน้าที่ซึ่งได้บัญญัติไว้ตามรัฐธรรมนูญ” คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าว
 
pkru democracy mar 2019 6
 
pkru democracy mar 2019 7
 
pkru democracy mar 2019 8
 
pkru democracy mar 2019 9
 
pkru democracy mar 2019 10
 
pkru democracy mar 2019 11
 
pkru democracy mar 2019 12
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 484 times