วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 07:49

ม.ราชภัฏภูเก็ต เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่ม

Written by
Rate this item
(1 Vote)

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มชาวจีน

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดเผยถึงการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย และญาติจากเหตุการณ์เรือล่ม ณ บริเวณเกาะเฮ และเกาะไม้ท่อน จากลมมรสุมและคลื่นลมแรง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมทีผ่านมา ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยในฐานะขององค์กรที่ให้บริการเพื่อท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการส่งตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษาจิตอาสาจากสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ลงพื้นที่ ณ วันที่เกิดเหตุ เพื่อช่วยเป็นล่ามภาษาจีนสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง นอกจากนั้นทีมคณะผู้บริหารยังได้ร่วมเปิดบูธให้บริการน้ำดื่มพร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากรช่วยประสานงานกับผู้ประสบภัยและญาติ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ประสบภัย ณ วัดโฆษิต

pkru 9 jul 2018 2

 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มชาวจีน

นอกจากนั้น ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ พร้อมด้วย อาจารย์อุมาพร สกุลเกียรติพจนา ได้ร่วมให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาจีน ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุ สวท.ภูเก็ต Radio Thailand, Phuket เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวจีนว่า มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องพักฟรี ณ โรงแรมศรีราชภัฏ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต จำนวน 10 ห้อง พร้อมอาหาร และรถยนต์โดยสาร ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและญาติของผู้ประสบภัย ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือในขั้นต้นหลังจากนี้มหาวิทยาลัยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในทุกภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยชาวจีน เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านต่างๆ และยินดีที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความสูญเสียอย่างเต็มที่

สามารถติดต่อและประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง 0 7621 1959 ต่อ 0

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มชาวจีน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มชาวจีน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มชาวจีน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มชาวจีน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มชาวจีน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเรือล่มชาวจีน

Read 593 times Last modified on วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 08:13