วันพุธ, 13 มีนาคม 2562 14:34

กองพัฒนานักศึกษา สานฝันสู่ราชการ ติวสอบ ก.พ. ภาค ก

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru 9 mar 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาด้านวิชาการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมสร้างสรรค์ หัวข้อ “สานฝันสู่ราชการ ติวสอบ ก.พ. ภาค ก” โดยมี ผศ.ดร. หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru 9 mar 2019 2
 
pkru 9 mar 2019 3
 
pkru 9 mar 2019 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา บุคลากรทั่วไป และศิษย์เก่า ให้มีความก้าวหน้ามั่นคงในอาชีพ และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาสเตรียมตัวเข้าสอบแข่งขันในสนามสอบต่างๆ ต่อไป จึงได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งความฝันของทุกคนจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นต้องมีปัจจัยหลายประการประกอบกัน เช่น สติปัญญา ความตั้งใจจริง ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคทั้งปวง รวมทั้งต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีต่อกัน มีการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้โอกาสช่วยเหลือกัน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไปทำให้มีความขยัน อดทน ตั้งใจ รู้แนวคิด วิธีการสอบได้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า ชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญศิษย์เก่าและนักศึกษาอยู่เสมอ ด้วยหวังว่าบัณฑิตจะมีอนาคตที่ดี มีรากฐานชีวิตที่มีความมั่นคง” อธิการบดี กล่าว 
 
pkru 9 mar 2019 5
 
pkru 9 mar 2019 6
 
pkru 9 mar 2019 7
 
pkru 9 mar 2019 8
 
pkru 9 mar 2019 9
 
pkru 9 mar 2019 10
 
pkru 9 mar 2019 11
 
pkru 9 mar 2019 12
 
pkru 9 mar 2019 13
Read 673 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 14 มีนาคม 2562 09:41