วันพฤหัสบดี, 12 กันยายน 2562 11:35

ตลาดนัดเกษตร @PKRU จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru agriculture sep 2019 1

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดตลาดนัดเกษตร ณ อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วย บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายเกษตรกร และผู้ค้า จัดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากนักศึกษา ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปิดตลาดนัดขึ้นมาเพื่อเปิดช่องทางให้บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายการเกษตรในท้องถิ่น นำสินค้าที่เกิดจากการพัฒนาและสนับสนุนระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนจัดจำหน่าย ทั้งนี้พบกับตลาดนัดเกษตร @PKRU ทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน

pkru agriculture sep 2019 2

pkru agriculture sep 2019 3

pkru agriculture sep 2019 4

pkru agriculture sep 2019 5

pkru agriculture sep 2019 6

pkru agriculture sep 2019 7

pkru agriculture sep 2019 8

pkru agriculture sep 2019 9

pkru agriculture sep 2019 10

Read 704 times