วันศุกร์, 16 สิงหาคม 2562 15:14

PKRU เปิดตัวโครงการ English Camp : Adventure in Heritage World

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru english camp aug 2019 1
 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมส่งเสริมพัฒนาความรู้เพื่อชุมชน (LMCA) จัดงานเปิดตัวโครงการ English Camp : Adventure in Heritage World โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีการเสวนา Talking and Sharing “Traveling is inspire for better English and better life” โดยผู้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการร่วมโครงการในต่างประเทศ คุณตัรมีซี อาหามะ SCGF Brand Ambassador รุ่น 1 / คุณอัสริ ปาร์เก ผู้ดูแลฝ่ายต่างประเทศ สมาคมการจัดการความรู้เพื่อชุมชน / ด.ญ.ปัญญารา สิงโต จาก รร.สาธิต ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินรายการโดย คุณปนัดดา สังฆทิพย์ เลขานุการ สมาคมการจัดการความรู้เพื่อชุมชน 
 
pkru english camp aug 2019 2
 
pkru english camp aug 2019 3
 
pkru english camp aug 2019 4
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรมและท่องเที่ยว English and Travelling Camp : Adventure in Heritage World เป็นโครงการการเดินทางเพื่อฝึกภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ที่จัดโดย สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับ LMCA ซึ่งเป็นองค์กรที่เน้นการบรูณาการความรู้ ไปสู่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ ที่มุ่งหวังจุดประกายการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กในระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะ โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้มหาวิทยาลัย UUM หรือ University Utara Malaysia เข้าเยี่ยมสถานทูตไทยประจำกรุง กัวลาลัมเปอร์ และกิจกรรมผ่านการเดินทางตามเมืองต่างๆ ได้แก่ ปีนัง จอร์จทาวน์ กัวป์ลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา สิงค์โปร์ มหาวิทยาลัยสนับสนุนการบริการทางการศึกษา ที่จะพาผู้เรียนไปเปิดประสบการณ์และใช้ชีวิตยังประเทศสิงโปร์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสาร ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้เด็กใช้ภาษาอังกฤษผ่านการใช้ชีวิตในต่างแดน และเป็นการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง”
 
pkru english camp aug 2019 5
 
pkru english camp aug 2019 6
 
pkru english camp aug 2019 7
 
pkru english camp aug 2019 8
 
pkru english camp aug 2019 9
 
pkru english camp aug 2019 10
 
pkru english camp aug 2019 11
 
 
Read 440 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562 15:14