วันศุกร์, 04 สิงหาคม 2560 11:59

คนเก่งศิลปกรรม สร้างชื่อรับรางวัล สันติประชาธรรม – Line Sticker

Written by
Rate this item
(1 Vote)
การประกวดโครงการศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 16 หัวข้อ "สันติประชาธรรม"
 
pkru arts 4 aug 2017 1
 
นายอาคเนย์ เพียรพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย ระดับอุดมศึกษา ในการประกวดโครงการศิลปะเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 16 หัวข้อ "สันติประชาธรรม" จัดโดยสถาบันปรีดี พนมยงค์ โดยจะมีพิธีรับรางวัลในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ
 
Line Sticker
 
Line Sticker
Line Sticker
 
ทั้งนี้นักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปกรรมยังสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ในโครงการรู้เท่าทันเพศสัมพันธ์ก่อนวัย จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย องค์กรเครือข่าย พัฒนาสิทธิเด็กฯ โดยได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 นางสาวพจณิชา แจ่มโณทัย และนายอธิบดี แสงดาว รางวัลชมเชย นางสาวจิราภรณ์ อาจชำนะ นางสาวสุกัญญา ปรุงปลื้ม และนายภูเบศ สันโดษ 
 
การประกวดผลงานศิลปกรรมทักษิณ ครั้งที่ 15
 
การประกวดผลงานศิลปกรรมทักษิณ ครั้งที่ 15
 
ปิดท้ายด้วยนักศึกษาคนเก่ง ได้แก่ นางสาวพรเบญญา ศิริชัยวัจนเดชา นายณัฐวุฒิ คงยิ้ม และนายเดชดำรง ทิพย์รักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ชั้นปีที่ 2 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการการประกวดผลงานศิลปกรรมทักษิณ ครั้งที่ 15 ระดับอายุ 19-23 ปี ระหว่างวันที่ 1-29 กันยายน 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยภาคใต้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา 
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 1738 times