วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562 12:49

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ จัดอบรม “การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 1
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 2
 
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ” โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี เป็นประธานเปิด ร่วมด้วย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วม ทั้งนี้ได้รับการจาก นายฤทธิพงษ์ ฤทธิ์ท้วม และ คุณธรรมวรรณ แซ่ซิ้ม จากสถาบันสอนศิลปะภูการ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้  และถ่ายทอดเทคนิค การพิมพ์ลายปาเต๊ะ และเพ้นท์สีลงบนผืนผ้า
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 3
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 4
 
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า “การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ้นท์ และการพิมพ์ลวดลายบนผ้าปาเต๊ะ ซึ่งเป็นช่องทางในการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ผ้าปาเต๊ะ ทั้งนี้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในการส่งเสริม อนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม สำหรับผ้าปาเต๊ะนั้นเป็นงานศิลปะแขนงหนึ่งของชุมชนและท้องถิ่น บ่งบอกเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่เก็บรักษา และถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนได้อีกทางหนึ่ง” ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าว
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 5
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 6
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 7
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 8
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 9
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 10
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 11
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 12
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 13
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 14
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 15
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 16
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 17
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 18
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 19
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 20
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 21
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 22
 
pkru arts and culture 4 mar 2019 news 23
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 611 times