วันอาทิตย์, 07 เมษายน 2562 09:59

ม.ราชภัฏภูเก็ต เชิดชูเกียรติ “เพชรอันดามัน” ฟันเฟืองสำคัญพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru arts and culture awards apr 2019 1
 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเชิดชูเกียรติ “เพชรอันดามัน” ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ดร. ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมแคแสด อาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในการนี้มีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรอันดามันให้กับ นายแพทย์โกศล แตงอุทัย (สาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม) / นายจุมพล ทองตัน (สาขาศิลปะการแสดง แขนงการดนตรี) / นายชาญฤทธิ์ เพิ่มทรัพย์ (สาขาพัฒนาสังคม) / นายพรศักดิ์ อุปการดี (สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) / นายรณชัย จินดาพล (สาขาการจัดการพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่น) / นายสมบูรณ์ หมั่นค้า (สาขาศิลปะการแสดง แขนงช่างฝีมือ) ในการนี้เจ้าของรางวัลเพชรอันดามันได้ร่วมเสวนาหัวข้อ “บูรณาการภูมิปัญญากับการพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน” 
 
pkru arts and culture awards apr 2019 2
 
pkru arts and culture awards apr 2019 3
 
pkru arts and culture awards apr 2019 4
 
ทั้งนี้มีผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นเพชรอันดามันอีก 4 ท่าน นอกเหนือจากผู้ที่ได้เข้าร่วมรับรางวัล ได้แก่ พระพรหมจริยาจารย์ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) / นายชวน หลีกภัย (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แขนงการปกครอง) / นายธนกร สุวุฒิกุล (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และ นายวิจิตร ณ ระนอง (สาขาการท่องเที่ยว)
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในฐานะสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้หรือภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ในภูมิภาคอันดามัน ซึ่งบุคคลต่างๆ ในหลากหลายแขนงอาชีพล้วนมีความรู้ ความสามารถ และทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตน ดังนั้นการจัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ‘เพชรอันดามัน’ จึงเป็นโอกาสดีที่ได้มีการรวบรวมบุคคลผู้ทรงคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ เพื่อประกาศให้สังคมได้รับรู้ถึงเกียรติประวัติและเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ใช้โอกาสในครั้งนี้ร่วมมือกับเพชรอันดามันขับเคลื่อนและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้คงอยู่และมีคุณค่าสืบต่อไป” อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต กล่าว
 
pkru arts and culture awards apr 2019 5
 
pkru arts and culture awards apr 2019 6
 
pkru arts and culture awards apr 2019 7
 
pkru arts and culture awards apr 2019 8
 
pkru arts and culture awards apr 2019 9
 
pkru arts and culture awards apr 2019 10
 
pkru arts and culture awards apr 2019 11
 
pkru arts and culture awards apr 2019 12
 
pkru arts and culture awards apr 2019 13
 
pkru arts and culture awards apr 2019 14
 
pkru arts and culture awards apr 2019 15
 
pkru arts and culture awards apr 2019 16
 
pkru arts and culture awards apr 2019 17
 
pkru arts and culture awards apr 2019 18
 
pkru arts and culture awards apr 2019 19
 
pkru arts and culture awards apr 2019 20
 
pkru arts and culture awards apr 2019 21
 
pkru arts and culture awards apr 2019 22
 
pkru arts and culture awards apr 2019 23
 
pkru arts and culture awards apr 2019 24
 
pkru arts and culture awards apr 2019 25
 
pkru arts and culture awards apr 2019 26
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 547 times