วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 15:14

ยินดีคนเก่งสาขาศิลปกรรม รับรางวัลออกแบบบรรจุภัณฑ์และมาสคอต

Written by
Rate this item
(1 Vote)
ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบลวดลายบนแก้ว Bluecup ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือ S&P โดยจัดประกวดภายใต้ Concept “New Year 2019 New Experience” ในการนี้ตัวแทนจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต ได้รับรางวัล "ขวัญใจ Bluecup" ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ กิตติวงศ์สันติ นายฤกษ์มงคล วิไลรัตน์ และนางสาวกัญญาวีร์ มูลิกา ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งจากผลงานในรายวิชาการออกแบบลวดลาย ของหลักสูตรศิลปกรรม มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะงานสร้างสรรค์ และมีเวทีในการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อยกระดับศักยภาพต่อไป
 
1
 
2
3
 
4
 
นางสาวกัญญาวีร์ มูลิกา
 
6
 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอีกหนึ่งคนของสาขาวิชาศิลปกรรม นางนูร หวันหีม ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดออกแบบมาสคอตประจำจังหวัดหนองบัวลำภู "น้องลุ่มภู"
 
7
 
8
 
Read 1169 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 08:29