วันจันทร์, 03 กันยายน 2561 12:16

ม.ราชภัฏภูเก็ต รวมพลังจิตอาสาเพื่อสังคม บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
phuket blood donate sep 2018 1
 
phuket blood donate sep 2018 2
 
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2561 กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” (ครั้งที่ 2) เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต นายอรุณ แป้นคง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจน บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
phuket blood donate sep 2018 3
 
phuket blood donate sep 2018 4
 
phuket blood donate sep 2018 5
 
ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ กล่าวว่า “ม.ราชภัฏภูเก็ต ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ที่ประกอบด้วย ม.ราชภัฏภูเก็ต / กองทุน กยศ. / เหล่ากาชาด จ.ภูเก็ต / ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต และสถานศึกษาอีกหลายแห่ง สำหรับกิจกรรมอันทรงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เกิดจากพลังของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัดและในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา คือมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ ใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสร้างคุณประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อคนในท้องถิ่นและสังคม” รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าว
 
phuket blood donate sep 2018 6
 
phuket blood donate sep 2018 7
 
phuket blood donate sep 2018 8
 
phuket blood donate sep 2018 9
 
phuket blood donate sep 2018 10
 
phuket blood donate sep 2018 11
 
phuket blood donate sep 2018 12
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 901 times