วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562 15:57

กยศ.ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสาบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru blood donate 2 mar 2019 1
 
ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2562 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม “กยศ. ราชภัฏภูเก็ต จิตอาสาบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยมี ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะผู้บริหาร นางรัตติยา วงศ์มณีรุ่ง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายกัมปนาท ไทยมิตต์ชอบ รักษาการหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru blood donate 2 mar 2019 2
 
pkru blood donate 2 mar 2019 3
 
ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า “กิจกรรมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังเป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความร่วมมือ ร่วมใจ ระหว่างองค์กร ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีของเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง และยังถือเป็นการทำบุญร่วมกันในอีกทางหนึ่งด้วย และต้องขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกๆ ท่าน ที่ตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีเพื่อต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องจากเหล่ากาชาดมีจำนวนโลหิตอย่างจำกัดและในบางช่วงเวลาเกิดภาวะขาดแคลนโลหิต ทำให้เกิดผลกระทบต่อการรักษาพยาบาล ทั้งนี้ยอดรวมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้จำนวนโลหิตจำนวน 1,142 ยูนิต หรือเท่ากับจำนวนโลหิต 513,900 ซีซี. โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกว่าพันคน และจะสามารถสำรองโลหิตเพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาด และโรงพยาบาลต่างๆ ใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป อีกทั้งการดำเนินกิจกรรมเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังจิตอาสาของนักศึกษา และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว
 
pkru blood donate 2 mar 2019 4
 
pkru blood donate 2 mar 2019 5
 
pkru blood donate 2 mar 2019 6
 
pkru blood donate 2 mar 2019 7
 
pkru blood donate 2 mar 2019 8
 
pkru blood donate 2 mar 2019 9
 
pkru blood donate 2 mar 2019 10
 
pkru blood donate 2 mar 2019 11
 
pkru blood donate 2 mar 2019 12
 
pkru blood donate 2 mar 2019 13
 
pkru blood donate 2 mar 2019 14
 
pkru blood donate 2 mar 2019 15
 
pkru blood donate 2 mar 2019 16
 
pkru blood donate 2 mar 2019 17
 
pkru blood donate 2 mar 2019 18
 
pkru blood donate 2 mar 2019 19
 
pkru blood donate 2 mar 2019 20
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7 

Read 663 times