วันอังคาร, 30 ตุลาคม 2561 10:38

ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับประชาชน ถวายองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2561

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru buddhist ceremony oct 2018 1
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 2
 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ ที่พักสงฆ์พระขาว ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) จัดพิธีถวายองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บุคลากรนักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 3
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 4
 
สำหรับการถวายผ้าพระกฐินสามัคคีในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะต่างๆ ของที่พักสงฆ์พระขาว ทั้งนี้ที่พักสงฆ์พระขาว ได้ก่อสร้างอาคารหอฉัน มาตั้งแต่ปี 2558 โดยการหล่อเสา คาน เทพื้น บันได โครงหลังคาและมุงกระเบื้อง แต่ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ในการนี้มหาวิทยาลัยในฐานะองค์กรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทอดกฐินสามัคคี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างหอฉันให้ที่พักสงฆ์พระขาว และชาวบ้านในชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ในกิจการของพระพุทธศาสนาต่อไป ทั้งนี้ยอดรับบริจาคของพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมอนุโมทนาบุญทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 458,317 บาท 
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 5
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 6
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 7
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 8
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 9 
pkru buddhist ceremony oct 2018 10
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 11
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 12
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 13
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 14
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 15
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 16
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 17
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 18
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 19
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 20
 
pkru buddhist ceremony oct 2018 21
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 608 times