วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 14:26

ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดเวทีวิชาการ “กัญชากับการรักษาทางการแพทย์”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru cannabis jun 2019 1
 
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมนาวิชาการ หัวข้อ “สร้างความรู้ ความเข้าใจ กัญชา กับการรักษาทางการแพทย์บูรณาการกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน” ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.นัฎชฎารัตน์ ณ นคร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ (ผู้จัดโครงการ) ตัวแทนจากองค์กรและหน่วยงานที่มีการผลักดันเรื่องการใช้กัญชาในการแพทย์ ตลอดจน ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พิพัฒน์ มงคลเกิด (วิทยากรอิสระ) / อาจารย์ชินวุฒิ ปิดทองคำ (วิทยากรอิสระ) / นายแพทย์ทวีศักดิ์ เนตรวงศ์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง ภูเก็ต / นายคภัสดี สร้างเมือง ประธานสภากัญชาแห่งประเทศไทย (ภูเก็ต) / นายสมชาย สกุลจิต (ประธานสภาเกษตรกร จ.ภูเก็ต) และนายนัฐพล บัวขาว จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูมิปัญญาไทย ร่วมวงเสวนา
 
pkru cannabis jun 2019 2
 
pkru cannabis jun 2019 3
 
pkru cannabis jun 2019 4
 
สำหรับการจัดการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลและความก้าวหน้าทางวิชาการ เกี่ยวกับการนำ “กัญชา” มาใช้ร่วมกับการแพทย์แบบบูรณาการ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยระหว่างหน่วยงานทางการแพทย์กับมหาวิทยาลัย ซึ่งในเวทีดังกล่าวได้มีการบรรยายนำเสนอข้อมูลหลากหลายประเด็น ได้แก่ “การสกัดและกลั่นน้ำมันกัญชา/ประสบการณ์การใช้น้ำมันกัญชา” / “สายพันธุ์ การเพาะปลูกแบบเปิดเพื่อเปิดโอกาสของเกษตรต่อการปลูกกัญชา” / “ความเป็นจริงของชีวิตกับการใช้กัญชาทางการแพทย์” / “จิตแพทย์กับการใช้กัญชาทางการแพทย์” และ “ความรู้ ความเข้าใจกัญชากับการรักษาทางการแพทย์ในชีวิตประจำวัน” 
 
pkru cannabis jun 2019 5
 
pkru cannabis jun 2019 6
 
 
pkru cannabis jun 2019 7
 
pkru cannabis jun 2019 8
 
pkru cannabis jun 2019 9
 
pkru cannabis jun 2019 10
 
pkru cannabis jun 2019 11 
pkru cannabis jun 2019 12
 
pkru cannabis jun 2019 13
 
pkru cannabis jun 2019 14
 
pkru cannabis jun 2019 15
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 591 times Last modified on วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2562 16:22