วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559 15:44

PKRU เสริมเขี้ยวเล็บด้านไอที ดึง CAT-PAKGON นำร่อง MOU แห่งแรกในภาคใต้

Written by
Rate this item
(1 Vote)
CAT PAKGON
 
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (ARIT PKRU) ร่วมกับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (CAT) และบริษัท แพคกอน จำกัด (PAKGON) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU “โครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก” โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต  ดร.ยงยุทธ์ พุทธพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.เขตภาคใต้ และ ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ประธานกรรมการ บริษัท แพคกอน จำกัด ร่วมลงนามท่ามกลางสักขีพยาน ที่ประกอบด้วย ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการ ARIT PKRU และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ตลอดจน บุคลากรสายวิชาการ-สายสนับสนุน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
CAT PAKGON 1
 
ดร.พิทา จารุพูนผล ผู้อำนวยการ ARIT PKRU
 
สำหรับการลงนาม MOU ดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกในมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตพื้นที่ภาคใต้ 5 แห่ง ซึ่งทาง CAT และ PAKGON มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย สำหรับการเสริมศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การร่วมมือพัฒนา eEducation โดยเริ่มจากการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Internet IoT (Internet of Things) มิติที่ 2 ดำเนินการหลักสูตร Corporate University ระหว่าง CAT และ ม.ราชภัฏภูเก็ต และมิติที่ 3 การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ เพื่อเชื่อมต่อ CAT Techno Farm ซึ่งกรอบความร่วมมือทั้งหมดนี้จะทำให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ที่สอดรับกับกระแสของโลก กล่าวได้ว่าเป็นการแสวงหาความร่วมมือกับบริษัทระดับชาติในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับสากล
 
CAT PAKGON 3
 
CAT PAKGON 4
 
CAT PAKGON 5
 
CAT PAKGON 6
 
CAT PAKGON 7
 
CAT PAKGON 8
 
ติดตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ทาง W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 076 211 959
Read 3015 times