วันเสาร์, 09 มกราคม 2559 11:54

งานวันเด็กรั้วแสดดำ ประจำปี 2559

Written by
Rate this item
(0 votes)

 pkruchildrenday

วันที่ 9 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 โดยมี ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ตลอดจน ผู้ปกครอง และเยาวชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ สถานที่จัดกิจกรรมจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี กล่าวในพิธีเปิดว่า “การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีย่อมต้องมีพัฒนาการมาจากวัยเด็กที่ดี ทั้งด้านความคิด อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สำหรับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในปีนี้ ได้แก่ นิทรรศการ การละเล่น การแสดงดนตรีและกีฬา ได้รับการสร้างสรรค์ของคณาจารย์ และนักศึกษาจากคณะต่างๆ เพื่อให้เด็กที่เข้าร่วมได้ฝึกฝนพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้ง ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความกล้าแสดงออก ความสามัคคี ตลอดจนส่งเสริมสายใยความรักระหว่างเด็กๆ กับผู้ปกครองให้แนบแน่นยิ่งขึ้น”

pkruchildrenday1

pkruchildrenday2

pkruchildrenday3

pkruchildrenday4

Read 864 times Last modified on วันเสาร์, 09 มกราคม 2559 12:06