วันพฤหัสบดี, 09 สิงหาคม 2561 07:54

พัฒนาชุมชนราชภัฏภูเก็ต นำเสนอสิ่งประดิษฐ์เพื่อท้องถิ่น รับรางวัลการันตีคุณภาพ

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru community development aug 2018 1
 
ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ และสิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 โดย ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม ภายใต้ชื่อ “ราชมงคลขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง
 
pkru community development aug 2018 2
 
pkru community development aug 2018 3
 
สำหรับผลงานที่ได้นำเสนอผลงานวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา ประกอบด้วย ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว อาจารย์จากกลุ่มสังคม ผลงานเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต : การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ และ ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว พร้อมด้วยนักศึกษา ได้แก่ นางสาวสลิลทิพย์ ราบบำเพิง นางสาวอทิติยา จตุรภุชกุลพงศ์ นางสาวสารินี มณีฉาย นายทะนงศักดิ์ นิราช และนางสาวปิยนันท์ เกตุแสง นำเสนอผลงานการพัฒนาเพจออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ลูกชก ชุมชนบ้านบางเตย อ.เมือง จ.พังงา รวมถึงทีมนักศึกษา คือ นายจิรศักดิ์ น้ำแก้ว และนายนันทวัฒน์ อ่อนชื่นจิต จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนได้ส่งประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม ผลงานการผลิตไฟฟ้าจากลูกระนาดชะลอความเร็วรถเพื่อชุมชนบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  
ในการนี้ผลงานการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมร้อนระบบระบายอากาศคอมเพรสเซอร์แอร์ ของ ดร.สุพัฒนชัย  โพธิ์แก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มสังคม ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิชาการรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และผลการแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
 
pkru community development aug 2018 4
 
pkru community development aug 2018 5
 
pkru community development aug 2018 6
 
FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupageT: 0 7652 3094-7
Read 1983 times