วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561 14:57

ราชภัฏภูเก็ต ดึงศิลปิน เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส จัดเต็มความสุข

Written by
Rate this item
(1 Vote)
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.)  จัดงาน “กาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1” โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรรมอย่างคับคั่ง
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษา พัฒนานักศึกษา และพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป ในการจัดงานในครั้งนี้ เป็นรูปแบบการจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1 เป็นงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ และชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังรุ่นเก๋า เบิร์ดกับฮาร์ท และวงดนตรีอารมณ์ดี สินเจริญบราเธอร์ส ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจำนวนเงินที่ได้รับจากรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้ จะนำไปเป็นงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และจะต้องใช้งบประมาณ ในการดำเนินงานเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น และต้องขอขอบคุณทุกๆฝ่าย ทั้งภาครัฐ-เอกชน หรือแม้กระทั่งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตให้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งให้บริการชุมชนในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหากมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ม.ราชภัฏภูเก็ต จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้ท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าว
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
เบิร์ดกับฮาร์ท –สินเจริญบราเธอร์ส
 
pkru concert oct 2018 23
 
pkru concert oct 2018 24
 
pkru concert oct 2018 25
 
pkru concert oct 2018 27
 
pkru concert oct 2018 28
 
pkru concert oct 2018 29
 
pkru concert oct 2018 30
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 743 times