วันศุกร์, 14 กันยายน 2561 15:49

ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดคอนเสิร์ต “เบิร์ดกับฮาร์ท-สินเจริญบราเธอร์” ระดมทุนหนุนศักยภาพมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(2 votes)
pkru concert sep 2018 1
 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมด้วย นายเรวัต อารีรอบ ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ ม.ราชภัฏภูเก็ต และนายไวทยา สายเส็น นายกองค์การบริหารนักศึกษา ตลอดจนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแถลงข่าว “การจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม ม.ราชภัฏภูเก็ต
 
pkru concert sep 2018 2
 
pkru concert sep 2018 3
 
นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า “การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนการศึกษา พัฒนานักศึกษา และพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป ซึ่งรูปแบบการจัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศล Crowdfunding ครั้งที่ 1 นี้ เป็นงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ และชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังรุ่นเก๋า เบิร์ดกับฮาร์ท และวงดนตรีอารมณ์ดี สินเจริญบราเธอร์ส โดยมีการจำหน่ายบัตรราคาใบละ 1,000 บาท โดยรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปเป็นงบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (คสม.) ซึ่งมีบทบาทในการส่งเสริม สนับสนุน ให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานกาล่าดินเนอร์ และคอนเสิร์ตการกุศลเพื่อระดมทุน เพื่อให้ทุกฝ่าย ทั้งประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน ได้มีส่วนร่วมส่งเสริม และสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองทิศทางการพัฒนาของจังหวัดภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมทั้งให้บริการชุมชนในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง คสม.เชื่อว่า หากมีงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ ม.ราชภัฏภูเก็ต จะเป็นสถาบันการศึกษาที่ทำประโยชน์และเป็นที่พึ่งให้ท้องถิ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าว
 
pkru concert sep 2018 4
 
pkru concert sep 2018 5
 
ด้าน ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพยายามขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นสถาบันการศึกษาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในท้องถิ่น ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยร่วมกันทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งในมหาวิทยาลัยและภายนอก เป็นการสร้างทิศทางและโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคน สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มศักยภาพจาก คสม. ในการระดมทุน และเล็งเห็นถึงความสำคัญ จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามท่านที่ประสงค์จะส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัย สามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยการซื้อบัตร ซึ่งเป็นการสมทบทุนให้มหาวิทยาลัยได้นำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานด้านต่างๆ ต่อไป” 
 
สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือซื้อบัตรคอนเสิร์ต สามารถติดต่อได้ที่บูธ ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน-1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00-19.00 น. และสำนักอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร 0 7652 3094-7
 
pkru concert sep 2018 6
 
pkru concert sep 2018 7
 
pkru concert sep 2018 8
 
pkru concert sep 2018 9
 
pkru concert sep 2018 10
 
pkru concert sep 2018 11
 
pkru concert sep 2018 12
 
pkru concert sep 2018 13
 
pkru concert sep 2018 14
 
pkru concert sep 2018 15
 
pkru concert sep 2018 16
 
Text & Photo : ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 832 times