วันพฤหัสบดี, 07 กุมภาพันธ์ 2562 09:05

แถลงข่าวจัดงาน วันราชภัฏ 62 “คนของพระราชา พ่อสร้าง ลูกสืบสาน ชีวิต ชุมชน คนพอเพียง”

Written by
Rate this item
(1 Vote)
pkru days 2019 news 1
 
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน "วันราชภัฏ 62" คนของพระราชา พ่อสร้าง ลูกสืบสาน ชีวิต ชุมชน คนพอเพียง โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ร่วมด้วย ผศ.ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.บุญศุภภะ ตัณฑัยย์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ นายวิโรจน์ คงสำราญ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ม.ราชภัฏภูเก็ต ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
 
pkru days 2019 news 2
 
 
pkru days 2019 news 3
 
pkru days 2019 news 4
 
pkru days 2019 news 5
 
pkru days 2019 news 6
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้กำหนดจัดงาน วันราชภัฏ 62 “คนของพระราชา” พ่อสร้าง  ลูกสืบสาน ชีวิต ชุมชน คนพอเพียง ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2562  โดยในปีนี้นั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจะมีอายุครบ 48 ปี  ซึ่งกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นมานั้น จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึง ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามคำว่า “ราชภัฏ” ให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และสนองพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
pkru days 2019 news 7
 
pkru days 2019 news 8
 
pkru days 2019 news 9
 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับกิจกรรมที่ทางหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดขึ้นมานั้น จะเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเวลาเกือบ 20 ปีที่คนไทยรู้จัก “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่ง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช” พระราชทานเป็นแนวทางในการนำพาประเทศไทย  
 
pkru days 2019 news 10
 
pkru days 2019 news 11
 
สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นมหาวิทยาลัยของพระราชา มีหน้าที่ในการดูแล ช่วยเหลือ และชี้แนะท้องถิ่นและสังคม โดยเฉพาะประชาชนฝั่งอันดามัน โดยในขณะนี้ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และการดำเนินตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ผ่านการจัดตั้งพื้นที่ “กสิกรรมธรรมชาติ อันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต” ซึ่งมุ่งหวังจะสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ และศูนย์อบรมให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา เหล่านี้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน เพื่อความสืบเนื่องของการจัดตั้งพื้นที่ กสิกรรมธรรมชาติ อันดามัน ม.ราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ อาจารย์ยักษ์ ผู้เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต ซึ่งเป็นบุคคลที่มากด้วยความรู้ความสามารถ และความเข้าใจทั้งทฤษฏีและปฏิบัติการจริงในพื้นที่ เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ปี 2540 จวบจนทุกวันนี้ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปรับตัว” ก่อนถูกทำลายล้างในโลกยุค Disruptive ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอันดามันเป็นอย่างยิ่ง 
 
pkru days 2019 news 12
 
pkru days 2019 news 13
 
อย่างไรก็ตามตลอดทั้งเดือนมีการจัดกิจกรรมวิชาการและนันทนาการมากมาย เช่น พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและตักบาตรต้นไม้  กิจกรรม “รวมพลคนของพระราชา” เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 กิจกรรม คนของพระราชาข้าของแผ่นดิน “ถนนสายวัฒนธรรมจากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ” นิทรรศการและการแสดงสืบสานวัฒนธรรม “คนของพระราชา สืบสานพระราชปณิธาน ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม” อีกทั้งกิจกรรมความบันเทิง โดยได้เชิญศิลปินนักร้องร่วมกิจกรรม เช่น เจนนิเฟอร์ คิ้ม ร่วมแสดงคอนเสริ์ต วันที่ 15 ก.พ. 2562 และการแสดงคอนเสริ์ตของกลาง AB Normal วันที่ 16 ก.พ. 2562 เป็นต้น ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้  
 
pkru days 2019 news 14
 
pkru days 2019 news 15
 
pkru days 2019 news 16
 
pkru days 2019 news 17
 
pkru days 2019 news 18
 
pkru days 2019 news 19
 
pkru days 2019 news 20
 
Text & Pics by ประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏภูเก็ต (PR PKRU)
 

FollowPKRU W: www.pkru.ac.th E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. F: facebook.com/pkrupage T: 0 7652 3094-7

Read 813 times Last modified on วันจันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2562 12:20