วันอาทิตย์, 09 มิถุนายน 2562 13:12

นักศึกษาการตลาด เทรนนิ่ง Design Thinking ก่อนลุยเวทีแข่งขันแผนการตลาด

Written by
Rate this item
(1 Vote)

pkru design thinking jun 2019 1

ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะการเขียนแผนการตลาด 2562 และกิจกรรม Workshop และการเตรียมความพร้อมการแข่งขันการประกวดเขียนแผนการตลาด ผ่านกระบวนการ Design Thinking เพื่อให้มีกระบวนการคิดที่สามารถนำไปเขียนแผนการตลาด ในการนี้มี อาจารย์ลภัสวัฒน์ ศุภผลกุลนันทร์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นวิทยากร ซึ่งการนำรูปแบบ Design Thinking มาผนวกกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา จะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ วิเคราะห์ รูปแบบและวิธีการในการทำการตลาดอย่างมีกระบวนการ สามารถตีโจทย์ความต้องการ และนำเสนอแผนและกิจกรรมทางการตลาดได้อย่างสมบูรณ์ สำหรับกิจกรรมในลักษณะนี้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนักศึกษาสู่การแข่งขันแผนการตลาดระดับภูมิภาค ซึ่ง Marketing PKRU สามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจคว้ารางวัลได้อย่างต่อเนื่อง

pkru design thinking jun 2019 2

pkru design thinking jun 2019 3

pkru design thinking jun 2019 4

pkru design thinking jun 2019 5

pkru design thinking jun 2019 6

pkru design thinking jun 2019 7

pkru design thinking jun 2019 8

Read 397 times Last modified on วันอาทิตย์, 09 มิถุนายน 2562 13:17