วันจันทร์, 22 ตุลาคม 2561 08:49

ครุศาสตร์ รับการประเมินจากคุรุสภา

Written by
Rate this item
(1 Vote)
1
 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรหมเทพ อาคารอำนวยการ คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ร่วมด้วย ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.ประโมทย์ พ่อค้า คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร ประธานสาขา และคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี โดยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ดร.สังคม จันทร์วิเศษ รศ.ดร.ภณิดา มาประเสริฐ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย เเละ ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา 
 
2
 
3
 
ทั้งนี้คณะอนุกรรมการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมเเละประเมินมาตรฐานการผลิตครูใน 6 องค์ประกอบ ได้เเก่ กระบวนการคัดเลือกนักศึกษา จำนวนนักศึกษา คณาจารย์ ทรัพยากรการเรียนรู้ การบริหารหลักสูตรเเละการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ รวมไปถึงมาตรฐานบัณฑิต ในการนี้มีการรายงานสรุปจากผู้บริหาร พร้อมกันนี้อนุกรรมการฯ ได้พบปะกับตัวเเทนนักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเเละครูพี่เลี้ยง ตลอดจนอาจารย์กลุ่มวิชาชีพครูเเละอาจารย์นิเทศก์ เเละเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯเพือรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ชี้เเนะเเนวทางพัฒนาคณะครุศาสตร์ต่อไป
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
Read 946 times